Kīrīa Gīatumire Wambūi Nyamīcore Agīe Mīcore

Why the Zebra (Nyamīcore) has black and white stripes (Mīcore)

Tene mūno Wambūi Nyamīcore yakoragwo irī ya rangi ūmwe ta ūrīa ndigiri īkoragwo īhana. Nyamīcore yarī ya rangi mūirū na rangi ūcio nī wa mīteithagia kwīhitha na kwīgitīra kūrī thū ciayo.

Mūthenya ūmwe mūthuri ti Mūrūthi nī eciririe ūrīa angīka nīguo ahotage kuona nyamīcore wega. Mūrūthi nī endete nyama cia nyamīcore mūno!

Rīrīa Mūrūthi aikarīte handū thī agīciria, nī akorirwo nī Wakabūkū. Wakabūkū akīūria Mūthūri atīrī, “Nīkīī wathiomo wethikīra na hinya ūguo? Kaī wīna kīeha kīrīkū?” Nake Mūrūthi akīmūcokeria atīrī, “Ndīreciria mūno ūhoro wa nda yakwa. Matukū maingī mathirīte nī ngeretie gwetha irio no nī ngoretwo na mathīna maingī”.

Wakabūkū akīūria Mūrūthi atīrī, “Nī mathīna ma mūthemba ūrīkū ūkoretwo namo? Mūrūthi akīmwīra, “Nīngeretie mūno kūnyita Wambūi mīcore no ningī ndirahota. Mahinda maingī rīrīa ngūthiī kūmwetha, we nī anyonaga mbere  na akahanyūka mūno makīria. Mūthenya ūcio ngagītindīra. Wakabūkū nī erire Mūrūthī atī mecirie hanini nīguo mamenye kīrīa gītūmaga Nyamīcore hingo ciothe one Mūrūthi mbere. Wakabūkū akīra Mūrūthi ūrīa agīrirwo nī gwīka nīkūgeragia gūkūūra maitho mūno nīguo akonaga Nyamīcore ekūraya. Nī onereirie Mūrūthi ūrīa agīrīirwo nī gūkūūraga maitho na Mūrūrthi akīīmenyereria hanini no akiuga akūūra maitho mūno nī maturaga. Wakabūkū akīmwīra angīkorwo nī ekwenda nyama cia Nyamīcore no mūhaka omirīrie ruo rwa maitho.

Mūthenya ūyū ūngī wakinya, Mūrūthi nī oimagarire nīguo akahīte Nyamīcore nīguo etue ma Ndarūa. O imire nyūmba akūūrīte maitho mothe, agīthianga na akinya rūgongo rūrīa Nyamīcore ciakoragwo ii nyingī, agīkūūra maitho makiria. Atanathiī mūno, akīigua rūru rwa Nyamīcore rwatitimūka rūgeteng’era na ihenya inene mūno nake Mūrūthi agītigwo hau agegete, o akūrīte maitho. Rīrīa Mūrūthi onire ūguo, akīona atī gūkūūra maitho gwake gūtinamūteithia, nī amakire mūno.

Mūrūthi nī acokire kūrī Wakabūkū akīmwīra ūrīa maūndū maahanire!Wakabūkū nīaikarire thī na agīciria mūno ūrīa angīka nīguo ateithie mūrata wake. Nī erire Mūrūthi atī ūrīa we egwīka nī ndūgū egūthondeka na Nyamīcore nīguo agerie kūmīhenia.

Wakabūkū nī athire kūrī Nyamīcore na akīmīra atī kwīna gīcindano kīa ūthaka na Wakabūkū nī ekwenda onao maingīre. Akīīra Nyamīcore atī tondū rangi wake nī mūirū, ndangīhota kūhotana. Nyamīcore nī etīkīrire rīciria rīu rīa Wakabūkū. Wakabūkū akīmūtaara atī ūrīa agīrīirūo nī gwīka nīgūcorwo mīcore mīerū nīguo yatukana na ūirū wake akorwo emūgemu mūno. Nyamīcore nī erire Wakabūkū tondū nīwe woimire na rīciria rīu, nīwe ūkūruta wīra wa kūmūcora. Wakabūkū agīītīkīra no akiuga we ndarutaga wīra wa tūhū no mūhaka arīhūo mūcara mūnyinyi. Nyamīcore agīītīkīra.

Wakabūkū nīathire ngūrūmo ya rūī na agīetha mūnyū. Nī aringirie munyū na maī, agicoka akīoya mathangū ma mīondwe, agīcora Nyamīcore o nginya agīthakara mūno. Kahinda o kau Wakabūkū akīra Nyamīcore athiī handū haraganu werū-inī arūgame ho nīguo  amūroranie. Nyamīcore agīka oro ūguo na Wakabūkū agīthiī kwī mūratawe Mūrūthi akīmwīra mathiī marūgame handū kīrīma igūrū maroranie ūrīa Nyamīcore atariī. Mūrūthi akīona atī nīekūhota kuona Nyamīcore ona ekūraya mūno. Kuuma mūthenya ūcio Mūrūthi akīhota kūonaga Nyamīcore ekuraya mūno na kūmwīhithīra na mūico kūmūnyita.

Mūruthi nī acokeirie Wakabūkū ngatho nyingī nī ūndū wa wara wake. Kuuma mūthenya ūcio Mūrūthi wīgagūraga Nyamīcore.

Learn more About Kikuyu Culture, People’s way of life and History

Follow Kikuyuland on Twitter

Source of the story: “Mīthomere ya Gīkūyū Ibuku rīa Gatatū” by Patrick M. Kamau

Check out Other Stories

Other Stories

Add a Comment

Your email address will not be published.