Mútúmia Na Irimú – Story of a Woman and the Giant

Mútúmia Na Irimú – Story of a Woman and the Giant (Short Version)

Híndí ímwe tene níkwarí na mútumia na múthuri wake, na matúraga hakuhí na Mútitú múnene. Mútumia úyú ní arí na ihu, na atanaciara múthuriwe ní athire búrúri múraya gútura. Múthuri úyú athire gútura indo ta hiú ona matimú endie nígúo mútumia wake one irio cia kúría.

Múthuri úcio athií, mútumia wake ní akorirwo ní irimú na ríkímúciarithia. Irimú ríú ní ríathire na mbere na gúikara múcií úcio atí níguo ríhiúhírie múciai-rí úcio. Irimú níríarugaga irio ona kwenja gwací no rítiaheaga múciai-rí úcio no kúmúcumíkia. Irimú ríarugaga irio, ríkanengereria múciai-rí, ríkamwíra atírí, “Wagaciai-rí ndúke túhiúhio”. Rígacoka ríkagutha, ríkamwíra atírí, “Warega ngaaría”, Irimú rígítúra ríkaga o úgúo matukú maingí múno.

Múthenya úmwe mútumia ní onire Ndutura yatúraga íríaga mbaríki ciake akímíúria atírí, “We Ndutura íno tondú útúraga úríaga mbaríki ciakwa-rí, úngítúmwo wathií?”. Nayo Ndutura íkímúchokeria atírí, “íí úngíndúma nothií”. Mútumia úcio ríría aiguire Ndutura ya múcokeria úgúo agíkena múno. Mútumia akííra Ndutura íyo maúndú maría mothe ekítwo ní irimú na akímíra íthií oharía íríkora andú magítura ímahe úhoro ucio. Ndutura íyo níyombúkire na ihenya inene onginya haría múthúri wa mútumia ucio na andú angí maaturagíra. Yakinya hau íkíúmba mútí-iní na íkíina úú;

Múturi úgútura

Múturi úgútura-í , changarara í-ca

Tura tura narua-í, changarara í-ca

Múkaguo anaciara-í , changarara í -ca

Agíchiarithio ní irimu-í , changarara í -ca

Akerúo ndúke túhiúhio-í , changarara í -ca

Na warega ngaría-í , changarara í -ca

Andú acio ríría maiguire Ndutura íyo íkíina ní moranirie múndú úría watigíte mútumia wake ena ihu. Múndú úcio watigire mútumia ena ihu ní aamerire atí mútumia wake amútigíte ee hakuhí kúheo mwana.

Múndú úcio ní oire indo ciake na agícoka múcií.

Ríría akinyire, mútumia wake ní amúheire úhoro wothe wa úría aherithítio ní irimú. Híndí íyo irimú ríathiíte kuna ngú. Ríría múthuri amenyire atí irimú rí hakuhí gúkcoka ní oire indo ciake cia mbaara akíhaica itara akííhitha kuo.

Irimú ríría ríakinyirie ngú ríoigire ta úú ríkírekia ngú, “Wagaciai-rí úrí nyúmba íno úrogwa na múrurumo úcio”. Nake mútumia agícokia akiúga, “Onawe úrogwa naguo. Rígícokera ríkiuga ríngí o ro úguo. Nake mútumia agícokia o ríngí úría oigíte mbere. Irimú ríkírakara múno ríkíúria mútumia atírí, “íí wagaciai-rí wíkinyakinyíire atía ta maarí úturi-iní mokite?. Mútumia nake akííra irimú atírí, “Tiga kúnyarara nomagoka”.

O híndí íyo, múthuri akihuria itimú agíthecanga irimú ríú. Ríría ríakuaga ríkiúga, “No njugire! No njugire atí maarí úturi-iní ní mokite.”

The story above is a short version as written in the book “Míthomere ya Gíkúyú” by Patrick M. Kamau. A longer and more comprehensive version can be read in the book “Wírute Gúthoma – Ibuku ría gatatú” by Fred K. Kago.

Longer Version

Would you like a translated version of the story? Leave a comment below, Contact us or follow us on Twitter.

Receive the latest stories and articles by subscribing to our exclusive email list.

4 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published.